Δήμος Νέας Ζίχνης : Πρόσληψη προσωπικού με οχτάμηνες συμβάσεις

jobs-marathon-1200x750-1.jpg

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νέας Ζίχνης, που εδρεύει
στη Νέα Ζίχνη Νομού Σερρών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top