Σέρρες : Τρίμηνη παράταση εργασίας για τους συμβασιούχους Covid

.jpg

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για το τι ισχύει αναφορικά με την τρίμηνη παράταση εργασίας για τους συμβασιούχους Covid. Στην εγκύκλιο γίνεται αναφορά στο Ν.4876/23-12-21 (ΦΕΚ Α’ 25) με θέμα «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», καθώς με το άρθρο 176 παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεών τους από τη λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 31-3-2022.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η παράταση αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις τους είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (23-12-2021), ενώ επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Τέλος, με απόφαση του οικείου Δημάρχου και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, δύναται κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό να διατίθεται και στα ΚΕΠ για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου  σε αυτά.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε: εδώ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top