Σέρρες : Συμμετοχή του ΟΠΑΚΠΑ στο Διακρατικό Συνέδριο για το Τοπίο του έργου ADRI-LINK

1757cee8d6c7f7381f45800772e011ea_L.jpg

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ADRI-LINK – Δίκτυο ερμηνείας τοπίου Αδριατικής” (ακρωνύμιο: ADRILINK), του Προγράμματος “Interreg V-Β Πρόγραμμα Αδριατικής – Ιονίου – ADRION 2014 -2020’’, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, συμμετείχε στο «Διακρατικό Συνέδριο για το Τοπίο», που διοργάνωσε ο εταίρος του έργου με την επωνυμία «CORILA – Κοινοπραξία για τη διαχείριση ερευνητικών δραστηριοτήτων στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας», στην Βενετία, την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.00πμ στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Iuav της Βενετίας – Aula Magna Tolentini.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να διερευνήσει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί μια νέα ερμηνεία του τοπίου χρήσιμη για την προώθηση νέων μορφών ολοκληρωμένου και βιώσιμου τουρισμού, σύμφωνα με τις προσπάθειες της Ε.Ε όσον αφορά την ένταξη και την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα στο χρόνο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Δρ. Μηχ. Pieparolo Campostrini, διευθυντής της CORILA, χαιρέτισε και ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και παρουσίασε το συνέδριο ξεκινώντας από την έννοια του Τοπίου και τη σημασία της ερμηνείας του.
Ακολούθησε η παρέμβαση του Δρ. Filippo Magni, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Iuav της Βενετίας και εμπειρογνώμονα σε θέματα Τοπίου, ένταξης και βιώσιμου τουρισμού ειδικά στις παράκτιες περιοχές.

Τέλος, ο Dr. Marco Cardinaletti, διαχειριστής του έργου, περιέγραψε το έργο, ξεκινώντας από τη σύλληψή του μέχρι τις διάφορες φάσεις και δραστηριότητες που το απαρτίζουν.

Μετά από αυτό το εισαγωγικό μέρος, το συνέδριο χωρίστηκε σε τρεις κύριες συνεδρίες σε καθεμία από τις οποίες συμμετείχαν 3 ομιλητές.

Η πρώτη συνεδρία είχε ως στόχο να περιγράψει και να συζητήσει την έννοια του τοπίου, την ερμηνεία του τοπίου και τις υπάρχουσες και πιθανές σχέσεις μεταξύ τοπίου και αειφόρου τουρισμού.

Η δεύτερη συνεδρία προσανατολίστηκε κυρίως στην παρουσίαση και διερεύνηση εργαλείων, μοντέλων και πρακτικών χρήσιμων για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της χρονικής βιωσιμότητας των Κέντρων Ερμηνείας Τοπίου.

Η τρίτη συνεδρία είχε ως στόχο να δείξει υπάρχουσες πρακτικές και παραδείγματα ερμηνείας τοπίου και στοιχεία για μια στρατηγική προσανατολισμένη στην ενσωμάτωση της προώθησης του τοπίου και του αειφόρου τουρισμού.

Τέλος, προβληματισμοί που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημέρας σε σχέση με τα θέματα που εξετάστηκαν συζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες και τους συντονιστές του συνεδρίου.

Συμπερασματικά, τα βασικά κλειδιά-συμβουλές που προέκυψαν είναι:

  • Το τοπίο δεν δημιουργείται μόνο από την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, αλλά επίσης, από αντιλήψεις και συναισθήματα που μπορούν να μοιραστούν και να αφηγηθούν.
  • Η ερμηνεία και η αφήγηση αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του τουρισμού τοπίου.
  • Η διαφοροποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων και η αξιοποίηση των πολιτιστικών ελκυστών θα πρέπει να ενσωματωθούν για την ενίσχυση και την επένδυση στον τουρισμό τοπίου.
  • Η ολοκλήρωση σε πολιτικό, στρατηγικό και οικονομικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών τουρισμού και Κέντρων Ερμηνείας Τοπίου που θα είναι μακράς διαρκείας.
  • Οι ενδιαφερόμενοι, οι κάτοχοι δικαιωμάτων, οι πολίτες, οι διαχειριστές και οι τουρίστες είναι όλοι παράγοντες και χρήστες της τοπικής κληρονομιάς και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες σχεδιασμού.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top