Δήμος Ηράκλειας : Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στην λίμνη Κερκίνη

.jpg

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της αποφασίζει ομόφωνα
1. Αποδέχεται τους όρους και τη και τη συμμετοχή του Δήμου στην εν λόγω πρόσκληση και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, με τίτλο πράξης «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στην ανατολική
πλευρά της λίμνης Κερκίνης», συνολικού προϋπολογισμού 1.274.000,00 ευρώ.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Κουτσάκη Γεώργιο για την υπογραφή των αιτήσεων
χρηματοδότησης και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων, όπως αυτά ορίζονται στην εν λόγω πρόσκληση

δειτε την αποφαση  

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top