Π.Ε Σερρων : Χωρίς κολυμβητές και με αυστηρά υγειονομικά μέτρα ο Αγιασμός των Υδάτων

15-ΦΩΤΟ-ΑΓΙΑΣΜΟΣ-ΥΔΑΤΩΝ.jpg

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτας έχει ως εξής:

«Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, πάντοτε ἐργαζομένη πρός τήν κατεύθυνση τῆς πνευματικῆς οἰκοδομῆς, τοῦ ἁγιασμοῦ, τῆς τονώσεως και ἀναζωογονήσεως τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ και συνεκτιμώσα τίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις ἀναφορικῶς μέ τήν διασπορά τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19 καί τῶν ἐπικινδύνων μεταλλάξεών της, ὅπως αὐτές ἐκφράζονται διά τῶν προσφάτων ἐπιδημιολογικῶν δεδομένων και γιά τήν περιοχήν τοῦ Νομοῦ Σερρῶν καί «ἵνα μή ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ» (Α’ Κορ. θ,12), προέκρινε κατόπιν προσευχῆς, ὡρίμου σκέψεως καί ποιμαντικῆς συνέσεως, ὅπως εἰδικῶς γιά ἐφέτος, στην πόλη τῶν Σερρῶν, ἡ ἱερά τελετή τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, πού θά λάβει χώρα, σύν Θεῷ ἁγίῳ, ἀνήμερα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., στις 11:00 τό πρωΐ, στήν τεχνητή λίμνη τῆς κοιλάδος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τελεσθοῦν ἱεροπρεπῶς ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Θεολόγο, με περιορισμένη συμμετοχή ἱερέων καί μέ προσεκτική τήρηση ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων (ἀποστάσεις, μάσκες κ.λπ.), πού συνιστῶνται ἀπό τους εἰδήμονες, γιά τούς ἐξωτερικούς χώρους.
Εἰδικῶς μάλιστα γιά ἐφέτος καί γιά τούς παραπάνω ὑγειονομικούς λόγους, δέν θά ἐπιτραπῇ κολυμβητές νά ἀνασύρουν τόν Τίμιον Σταυρόν ἐκ τῶν ὑδάτων.
Οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, ἐκτάκτως γιά την ἐφετεινή χρονιά καί λόγῳ τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας, σύμφωνα καί μέ τις ὁδηγίες πού ἔχουν ἤδη λάβει, δέν θά ἐξέλθουν, κατά τό ἔθος, πρός ἁγιασμόν τῶν οἴκων. Ὅσοι ἐκ τῶν εὐλαβῶν πιστῶν ἐπιθυμοῦν νά ἁγιασθοῦν αὐτοί και οἱ οἰκίες τους, δύνανται νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικῶς μετά τῶν αἰδεσιμ. ἐφημερίων τῶν ἐνοριών τους, ὥστε, κατά τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας μας και μετά τῆς δεούσης εὐλαβείας καί προσοχῆς, νά ἐκπληρωθεῖ ἡ ἐπιθυμία τους.
Ἐπίσης, πρός ἀποφυγήν συνωστισμοῦ, ἀπό τῆς αὐριανῆς ἡμέρας και μετά τό τέλος τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, εἰς τάς ἐξόδους τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας παροικίας, θά εὐρίσκονται τοποθετημένα τά κατάλληλα δοχεῖα, ὅπως καί ἱκανή ποσότητα φιαλιδίων, ὥστε ἐξ αὐτῶν, χωρίς συνωστισμό, οἱ πιστοί νά ἀντλοῦν καί νά λαμβάνουν τόν Μέγα Ἀγιασμόν».

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top