Π.Ε Σερρών : Πληρωμές προγράμματος Leader

271326904_1962611610578040_2035259912731397904_n.jpg

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER στο Νομό Σερρών. Με την καταβολή της 2ης Μερικής Πληρωμής προς την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε και ειδικότερα λίγο πριν το κλείσιμο του 2021, η Ομάδα Τοπικής Δράσης προχώρησε άμεσα στην καταβολή Επιχορηγήσεων στου Δικαιούχους / Επενδυτές, Σερραϊκές Επιχειρήσεις ύψους 472.670 € μέσα στις γιορτές.Συνολικά εντός του 2021, καταβλήθηκε Δημόσια Δαπάνη ύψους περίπου 1.445.000 €, σε έναν σημαντικό αριθμό έργων, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε ποσοστό υλοποίησης άνω του 50%. Πιο αναλυτικά η ανωτέρω δημόσια δαπάνη που καταβλήθηκε σε 25 φορείς και επιχειρήσεις του τόπου μας, αφορά τους εξής τομείς – δράσεις:o Στη δράση 19.2.2.4 για την Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου, (για νεοιδρυθείσες επιχειρήσεις αποκλειστικά), ποσό ύψους 64.788,19 €o Στη δράση 19.2.2.5 για την Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού όπως παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ, (για νεοιδρυθείσες επιχειρήσεις αποκλειστικά), ποσό ύψους 109.167,42 €o Στη δράση 19.2.3.1 για την Μεταποίηση, Εμπορία γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν ποσό ύψους 453.864,77 €.o Στη δράση 19.2.3.4, για την Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου, ποσό ύψους 556.174,09 €o Στη δράση 19.2.3.5 για την Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού όπως παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ, ποσό ύψους 142.612,44 €o Στη δράση 19.2.4.2 για την στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών,(έργα δημόσιου χαρακτήρα), ποσό ύψους 4.100,00 €o Στη δράση 19.2.4.5 για επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (έργα δημόσιου χαρακτήρα),ποσό ύψους 92.409,28 €. o Στη δράση 19.2.6.1 για ενίσχυση επενδύσεων για την Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, (έργα δημόσιου χαρακτήρα), ποσό ύψους 18.270,66 €.Η προσπάθεια για την εύρυθμη, γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER συνεχίζεται. Παράλληλα επισημαίνεται ότι, εντός του 2022 αρχίζει η προετοιμασία και ο σχεδιασμός του νέου LEADER, το οποίο θα αποτελέσει μία νέα ευκαιρία για την διεκδίκηση σημαντικών πόρων για τις Σερραϊκές Επιχειρήσεις και φορείς του τόπου μας. Ο Πρόεδρος τoυ Προγράμματος Leader Παναγιώτης Σπυρόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Σερρών

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top