Δήμος Σερρών : Εκλογή προέδρου δημοτικού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής

.jpg

Συνεδριάζει  σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση (1η) το δημοτικό συμβούλιο Σερρών στην αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨) την 09-01-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.  ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη εκλογή ως κάτωθι :

1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) από 09-01-2022 έως 31-12-2023,

2.α) Συγκρότηση και  εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής από  09-01-2022 έως 31-12-2023.

2.β) Συγκρότηση και εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από  09-01-2022 έως 31-12-2023.

                                                                       

                                                                                          Ο προεδρεύων   σύμβουλος

                                                                                         Βασίλειος Κατιρτζόγλου

 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top