Δήμος Ηράκλειας : Με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-Ηράκλειας_epiloges_tv-1.jpg

Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και
ώρα 20.00, σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, .Η συνεδρίαση  θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της επίσημης
υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του ελληνικού δημοσίου e-presence (www.epresence.gov.gr), για
συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Παράταση (3η) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Υδροδότηση της Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής Ενότητας Σερρών».
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο
«Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων».
3. Επικαιροποίηση των οικισμών του Δήμου Ηράκλειας.
4. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 197/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ισχύει και
αφορά στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηράκλειας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)
5. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 142/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2022.
6. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 145/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης
κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022.

7. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 229/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον
ορισμό δημοτικών συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top