Π.Ε Σερρών : 459.000,00 € για την Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας

272249967_1973760132796521_2951849179809153919_n.jpg

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού 459.000,00 € υπέγραψαν σήμερα, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο ανάδοχος εργολάβος.Σύμφωνα με την σύμβαση πρόκειται να γίνουν εργασίες αποκατάσταση των ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις δημόσιες υποδομές, εξαιτίας της κακοκαιρίας «ΝΕΦΕΛΗ», σε περιοχές του Δήμου Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.Συγκεκριμένα προβλέπεται να υλοποιηθούν οι εξής εργασίες: α) χωματουργικών για την διάνοιξη τάφρων, κοιτών ρεμάτων και χειμάρρων που έχουν υποστεί έμφραξη, αποκατάσταση αναχωμάτων προστασίας πρανών, καθαρισμός οχετών και γενικότερα τεχνικών που έχουν μπαζωθεί. Επίσης θα γίνει εκσκαφή θεμελίων γέφυρας και εξυγίανση του εδάφους για την προστασία της. Σε τμήματα οδών που έχουν υποστεί βλάβες θα γίνει εκσκαφή και ανακατασκευή του σώματος της οδού.β) καθαρισμού χειμάρρων και ρεμάτων από φερτά υλικά, όπως και καθαρισμός τους από βλάστηση η οποία παρεμποδίζει την ροή των υδάτων.γ) αποκατάστασης τεχνικών του οδικού δικτύου που αστόχησαν και έχουν υποστεί ζημίες, όπως φρεάτια ομβρίων, επενδυμένες τάφροι, σωληνωτοί οχετοί, τεχνικά εισόδου – εξόδου αγωγών ομβρίων υδάτων. Τμήματα των τεχνικών που έχουν υποστεί μη επισκευάσιμες βλάβες θα καθαιρεθούν και θα απομακρυνθούν με διαχείριση ως ΑΕΚΚ.δ) επενδύσεων με συρματοκιβώτια για την προστασία τεχνικού – γέφυρας από την υποσκαφή των θεμελίων της, καθώς και τμήματος του πρανούς του ρέματος που έχει καταστραφεί, όπως και προστασία πρανών από διάβρωση.ε) οδοστρωσίας για την αποκατάσταση της άκρης οδών και των ερεισμάτων που έχουν υποστεί βλάβες υποσκαφής από τα όμβρια ύδατα.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top