Δήμος Ηράκλειας : Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ

.jpg

Κατάταξη υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2021-2022), -Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- για τη λειτουργία των Δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.Δ.Η. , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ.Η.

Απόφαση 04/2022

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top