Σέρρες : Νεα άδεια αιολικου πάρκου

-4.jpg

Συνεδριάζει την ΠΕΜΠΤΗ 3 Μαρτίου2022υνεδριά και ώρα 12:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   για συζήτηση και λήψηαποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: : «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το  έργο έργο  «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 kV , ΑΓΡΑ-ΚΑΒΑΛΑ(τμήμα Υ/Σ Σερρών-Υ/Σ Λητής).

2ο ΘΕΜΑ: : «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το  έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16,8 MW» 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top