Δήμος Ηράκλειας : Ενημέρωση για το Τέλος 0,5%

estiasi_kafe.jpg

Σύμφωνα με τον Ν. 2539/1997 άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του ν.4483/2017, προβλέπετε ότι : “για Δήμους στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, επιβάλλεται τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των:

α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα,

β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας

και

γ) καντινών.

δ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική, με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα και τα καταστήματα της περ.δ) το τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα αυτών εφαρμόζεται για τα έτη 2021 και 2022, το δε επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα έτη δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού των τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ.

ε) κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και των οργανωμένων τμημάτων των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.”

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 57732 απόφαση του Υπουργού & Υφυπουργού Οικονομικών η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης στο ΦΕΚ 2375/τ’Β/7- 6-2021, προκύπτει ότι από το 2022, η έδρα του Δήμου Ηράκλειας και όλα τα Δημοτικά

Διαμερίσματα του Δήμου εντάσσονται στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Με δεδομένο ότι ο Δήμος Ηράκλειας θα εισπράττει το ανωτέρω τέλος μόνο από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν σε περιοχές εντός του αντικειμενικού προσδιορισμού, όλες οι επιχειρήσεις ,Υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες βρίσκονται στα όρια του Δήμου θα πρέπει να αποδίδουν στο Δήμο Ηράκλειας το τέλος (0,5%), (εκτός κάποιων εξαιρέσεων), επί των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησής τους.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top