Δήμος Σιντικής : Πρόσληψη προσωπικου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

-Σιδηροκάστρου-1024x461-1.jpg

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντικατάσταση υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής», που εδρεύει στο Νέο Πετρίτσι, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 4 Μαρτίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 11 Μαρτίου 2022.

Για να δείτε την ανακοίνωση πρόσληψης και το παράρτημα, πατήστε: εδώ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top