ΤΟΕΒ Φυλλίδας : Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

k2_items_src_89da6902ea754ff405b3a4a3d854fcde.jpg

Ο ΤΟΕΒ Επαρχίας Φυλλίδας ανακοινώνει πως για την πρόσληψη 1 θέση επόπτη υδρονομέων οκτάμηνης διάρκειας, 10 υδρονομέων εξάμηνης διάρκειας , 4 θέσεις εργατών συντήρησης δίμηνης διάρκειας και 1 θέση γραμματειακής υποστήριξης τετράμηνης διάρκειας και δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων από 09-03-2022 μέχρι 21-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού

Απαραίτητα Λικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ
  4. Α.Φ.Μ
  5. Α.Μ.Κ.Α. Ασφαλισμένου
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  7. Αποδεικτικό σπουδών

Λήψη εγγράφου

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top