Δήμος Νέας Ζίχνης : Πρόσληψη χειριστή υδραυλικού εκσκαφέα

-λήψης-1.jpg

Ο ΤΟΕΒ Επαρχίας Φυλλίδας ανακοινώνει πως για την πρόσληψη 1 (ενός) χειριστή υδραυλικού εκσκαφέα ( χειριστή μηχανημάτων έργου) Ομάδας Β ειδικότητας 1ης για την αρδευτική περίοδο 2022 (οκτάμηνη σύμβαση) και θα δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων από 09-03-2022 μέχρι 21-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για όσους υποβάλλουν αίτηση

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ
  3. Α.Μ.Κ.Α Ασφαλισμένου
  4. Α.Φ.Μ.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Αντίγραφο αδείας

Επιθυμητή η ανάλογη εμπειρία σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων ή σε δημόσια έργα η οποία θα προσμετρηθεί στην επιλογή χειριστή .

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top