Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής

8406164A-413E-4135-8873-E31F72E3530A.jpeg

Συνεδριάζει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  του δήμου Σερρών  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  στον ιδιοκτήτη του καταστήματος κ. Τσουρλιάνη Δημήτριο του Εμμανουήλ επί της οδού Θουκιδίδου 33.

2ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην «Π. ΒΟΚΟΛΙΔΗΣ-Α. ΠΑΠΑΔΟΠΥΛΟΣ Ο.Ε» ιδιοκτήτρια εταιρία του καταστήματος με την επωνυμία «——»  επί της οδού Κερκύρας 8.

3ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος κ. ΚΑΛΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου επί της οδού Κιλκίς & Παλαδαρίου γωνία.

4ο ΘΕΜΑ: : Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Κωνσταντέλη Σωκράτη του Αυρήλιου ως ιδιοκτήτη καταστήματος με την επωνυμία «——»  επί της οδού Κουντουριώτου 15.

5ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Κωνσταντέλη Σωκράτη του Αυρήλιου ως ιδιοκτήτη καταστήματος με την επωνυμία «——»  επί της οδού Κουντουριώτου 16.

6ο ΘΕΜΑ: : Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην ιδιοκτήτρια εταιρία καταστήματος ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΕ επί της οδού Κουντουριώτου 20.

7ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην ιδιοκτήτρια εταιρία καταστήματος ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ επί της οδού Κουντουριώτου 13.

8ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην ιδιοκτήτρια εταιρία καταστήματος

9ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης εμπορευμάτων  στην ιδιοκτήτρια εταιρία του καταστήματος ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ Ο.Ε επί της οδού Γ. Παπανδρέου 12.

10ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον κ. ΑΚΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη ως ιδιοκτήτη καταστήματος με την επωνυμία «MY LIFE»  επί της οδού Π. Κωστοπούλου 9.               

11ο ΘΕΜΑ: Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Εδέσσης

12ο ΘΕΜΑ: : Θεσμοθέτηση θέσης στάθμευσης δίκυκλων στην οδό Π. Κωστοπούλου 13

13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 87 για την γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Διανομής και αποθήκευσης

14οΘΕΜΑ: : Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Εθν. Αντίστασης 23 για την άδεια λειτουργίας επιχείρησης «Αρτοποιείο»

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡOΠΗΣ

    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ

        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top