Δήμος Ηράκλειας : Συνάντηση για το έργο “Primary Healthcare Network” (HealthNET)

-λήψης.png

Ο Δήμος Ηράκλειας, Επικεφαλής Εταίρος του έργου με τον τίτλο: “Primary Healthcare Network” και το ακρωνύμιο “HealthNET”, διοργανώνει την Τρίτη (3η) Συνάντηση Έργου την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 στις 11:00 π.μ.. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό του Covid-19.

Το έργο «HealthNET» υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014- 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που συμμετέχουν.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στη διασυνοριακή αγροτική περιοχή, όπου ο πληθυσμός έχει δύσκολη πρόσβαση σε μονάδες υγείας, ειδικά για ηλικιωμένους και κοινωνικά μειονεκτούντες, με ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη ανεπιθύμητων συνθηκών υγείας.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν, εκτός από εκπροσώπους του Επικεφαλής Εταίρου, οι εκπρόσωποι και των υπόλοιπων Εταίρων, ήτοι του Εταίρου 2: Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ελλάδα), του Εταίρου 3: Δήμος Novo Selo (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) και του Εταίρου 4: Phoenix Novo Selo Σύλλογος Νέων (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας). Η θεματολογία της συνάντησης περιλαμβάνει την αναφορά της προόδου κάθε εταίρου αλλά και τον προγραμματισμό των κοινών δράσεων.

Δελτίο τύπου

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top