ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου :Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

.jpg

Ο Τ.Ο.Ε.Β Σιδηροκάστρου με έδρα το Σιδηρόκαστρο, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Οργανισμού για τις εξής ειδικότητες που σας παραθέτουμε στο παρακάτω πίνακα:

ΤΟΕΒ

Οι προσλήψεις θα γίνουν σταδιακά από το Δ.Σ του Οργανισμού ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, αφού με το Ν. 2597/97 οι ΤΟΕΒ εξαιρούνται των διατάξεων του Ν.2190/94.

 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Μαρτίου και θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία και προϋπηρεσία. ΑΔΣ 5.2022

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top