Δήμος Σερρών : 615.000 ευρώ για έργα επεμβάσεων-αναπλάσεων ( Πλατεία Κατακονόζι -Αγίων Αναργύρων και Σιγής )

.jpg

Συγκεκριμένα, το Φυσικό Αντικείμενο της πρότασης αφορά την ανάπλαση περιοχής ΑγίωνΑναργύρων και την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Σιγής με αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις βιοκλιματικών κριτηρίων. Ειδικότερα, η πρόταση αφορά στην εφαρμογή και υλοποίηση επεμβάσεων-αναπλάσεων των δημόσιων και κοινοχρήστων χώρων της πόλης των Σερρών και συγκεκριμένα α) την Πλατεία Κατακονόζι, η οποία εντοπίζεται εντός πόλεως των Σερρών και ανατολικά και β) την περιοχή Σιγής, νοτιότερα της περιοχής Κατακονόζι και ανατολικά της πόλης. «Ανάπλαση περιοχής Αγίων Αναργύρων και Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Σιγής», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για
το έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Β) Tην υποβολή πρότασης του Δήμου Σερρών με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Αγίων Αναργύρων και Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Σιγής», προϋπολογισμού 614.900,88€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Γ) Την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού των 245.960,35€ που απαιτείται για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, εφόσον το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος, ανέρχεται σε 614.900,88 *0,6=368.940,53€.
Δ) Την με αριθ. 135/2021 Μελέτη του έργου «Ανάπλαση περιοχής Αγίων Αναργύρων και Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Σιγής», προϋπολογισμού 614.900,88€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top