Δήμος Νεας Ζίχνης : Ενημέρωση για τον καθαρισμο οικοπέδων

.jpg

Γνωστοποιούμε σε όλους τους συνδημότες μας ότι βάσει του άρθρου 75, παρ. Ι, τομέας β του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/Β/2022), που αφορά  «Καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών» οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

                Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

●Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών,

●Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους,

●Κλάδεμα  της  κόμης  των  δέντρων  από  το  έδαφος,

●Απομάκρυνση  τυχόν  άλλων  εγκαταλελειμμένων  καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων,

●Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων.

                Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους συνδημότες μας όπως μεριμνήσουν για τον καθαρισμό του οικοπέδου τους το συντομότερο δυνατό.

                Επίσης, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικοπέδων και κτημάτων) να κόψουν άμεσα  τα κλαδιά δέντρων που εξέχουν στα πεζοδρόμια, στους κοινόχρηστους χώρους και γενικά στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μην εμποδίζουν την  ασφαλή διέλευση πεζών και  οχημάτων.

 Επισημαίνουμε ότι η δημόσια υγεία και η ασφάλεια είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας και για τον λόγο αυτό, οφείλουμε όλοι οι δημότες και οι κάτοικοι να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες προς αποφυγή κάθε δυσάρεστης συνέπειας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες όλων μας και γιατί η βελτίωση της αισθητικής του Δήμου μας  είναι προς όφελος όλων μας.

                Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των πολιτών για την αποτροπή κάθε πρόκλησης κινδύνου, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, την διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας και ευπρεπισμού της περιοχής αλλά και γενικότερα την διαφύλαξη-προστασία του περιβάλλοντος και ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.

Ο Δήμαρχος

Παντελής Μπόζης

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top