Δήμος Βισαλτίας : Με 11 θέματα στην Η.Δ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

.jpg

Συνέρχεται στην 9η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίαςη οποία θα πραγματοποιηθεί: 1)στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  9 και νοσήσαντες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13654 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1011/τ.Β΄/04.03.2022) και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς , με δικαίωμα συμμετοχής όσων  προσκομίσουν είτε :α) πιστοποιητικό εμβολιασμού,  είτε β)πιστοποιητικό νόσησης και 2) με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης  , σύμφωνα  με  τα οριζόμενα της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13654 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1011/τ.Β΄/04.03.2022), ή  δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, τη  Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 20.00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Λήψη ή μη απόφασης σχετικά με το Αίτημα και το Υπόμνημα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Ευκαρπίας αναφορικά με το επίμαχο αγροτεμάχιο,(υπ’ αριθμ. 2816 αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 1.421.875 τ.μ.)  του αγροκτήματος της Ευκαρπίας του Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 2ο:Ανάκληση της υπ΄αριθ.102/2020(ΑΔΑ: 68ΖΝΩ9Β-ΤΓΒ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας .   

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 3ο:  Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας.     

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση  7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση  8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση  9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 7ο:Ορισμός υπευθύνου κίνησης τραπεζικού λογαριασμού πάγιας προκαταβολής, έτους 2022. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση  1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 10ο:Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας με τον  διακριτικό τίτλο  «ΓΕΡΑΚΙΝΑ Τ.Δ. Α.Ε.».

Εισηγητής: O Δήμαρχος κ. Μασλαρινός Α.

ΘΕΜΑ 11ο:Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ,  περί του αιτήματος  που υποβλήθηκε   προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. για την παραχώρηση, στο Δήμο Βισαλτίας, της χρήσης των  Ιαματικών Πηγών  Θερμών Νιγρίτας, έναντι ανταλλάγματος (μίσθωση).

Εισηγητής: O Δήμαρχος κ. Μασλαρινός Α.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top