Δήμος Σερρών : Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

sd2.jpg

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ., στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨)] το δημοτικό συμβούλιο Σερρών .Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:      Έγκριση Τροποποίησης Ο.Ε.Υ του Δήμου Σερρών.     

                         Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.  

ΘΕΜΑ 2ο:       Έγκριση Τροποποίησης  του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2022.

                          Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 3ο:      Αναμόρφωση (3η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση κωδικών εσόδων, εξόδων, κ.λ.π. (υποχρεωτική), τροποποίηση Στοχοθεσίας 2022 και αναμόρφωση για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ 4ο:      Αντικατάσταση του Προέδρου (Δημοτικού Συμβούλου) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ 5ο:      Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ 6ο:      Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στα σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ 7ο:      Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ 8ο:      Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών» του Δήμου Σερρών (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ 9ο:       Αντικατάσταση και ορισμός νέου  μέλους  της γνωμοδοτικής επιτροπής και επιστημονικής τεκμηρίωσης για την ονοματοδοσία δημοτικών πάρκων. 

                         Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.  

ΘΕΜΑ 10ο:    Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την                κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2022.          

                        Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.  

ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση αρ. 1/2022 πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

ΘΕΜΑ 13ο:    Έγκριση όρων απ’ ευθείας εκμίσθωσης τριών τμημάτων του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την καλλιέργεια ελαιοδένδρων.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο:    Απαλλαγή τέλους ταφής του θανούντα Χατζησυμεωνίδη Γεράσιμου.                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.           

ΘΕΜΑ 15ο:     Αναγνώριση δικαιώματος ταφής της Σανή Χρυσούλας, ως φιλοξενούμενης σε οικογενειακό τάφο.

                        Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.               

ΘΕΜΑ 16ο:    Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου εκκένωσης οικισμού Χρυσοπηγής Δήμου Σερρών, έτους 2022.                                                                                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 ΘΕΜΑ 17ο:   Υποβολή αιτήματος για την παράταση ή μη παραχώρησης ακινήτων.

                        Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση σύνδεσης σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

                        Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 19ο:    Έγκριση σχεδίου δράσης και αναφοράς  του κύκλου ΣΒΑΚ.

                        Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 20ο:     Έγκριση τροποποίησης ως προς την σύνθεση  των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

                        Εισηγήτρια: Η  αντιδήμαρχος κα. Πάνου Σ.    

ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση προσωρινών  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-202”.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 22ο:    Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ΄  στο υπ΄  αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη για την επιχείρηση “ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.”.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 23ο:    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 1036 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.                      

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 24ο:    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Μακεδονομάχων 42, στις Σέρρες,                                       

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 25ο:    Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στον οικισμό Σκουτάρεως Σερρών.                                        

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 26ο:    Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Βύρωνος 4.                                        

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 27ο:    Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Κ. Αλεξανδρίδη 10.                                

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 28ο:    Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Εθν. Αντίστασης 23.                               

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 29ο:    Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 87.                                 

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 30ο:    Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Αν. Θράκης 18.                    

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 31ο:    Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Πτολεμαίων (με Βενιζέλου).        

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 32ο:    Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Εδέσσης 15.         

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 33ο:    Θεσμοθέτηση θέσης στάθμευσης δικύκλων στην οδό Π. Κωστοπούλου 13.       

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 34ο:      Πρόταση ενεργοποίησης αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με τον Δήμο Ερμούπολης Σύρου.

                        Εισηγήτρια: Η  εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος κα Χρυσάνθη Τσοχατζίδη-Παλάζη.

ΘΕΜΑ 35ο:     Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών, λόγω συνταξιοδότησης.

                         Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.          

ΘΕΜΑ 36ο:     Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλήτριας Λαϊκών Αγορών, λόγω συνταξιοδότησης.

                         Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.          

ΘΕΜΑ 37ο:     Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.

                         Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.                      

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top