Δήμος Ηράκλειας :Πρόγραμμα γραμματισμού ενηλίκων

-Ημέρα-γραμματισμού-2018.png

Το Δημοτικό Σχολείο Ποντισμένου Σερρών, το Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών και ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής και του αναλφαβητισμού, διοργανώνει με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα γραμματισμού ενηλίκων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν αποκτήσει Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου και επιθυμούν την απόκτησή του. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει από 10 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα:Α) Να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι Απολυτήριο Δημοτικού με την συμμετοχή τους σε εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας των μαθημάτων, το Σεπτέμβριο του 2022.Β) Να προετοιμαστούν για τη φοίτησή τους, εφόσον το επιθυμούν, σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η διάρκεια φοίτησης στα σχολεία αυτά είναι δύο χρόνια και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Απολυτηρίου Γυμνασίου.Τα μαθήματα του προγράμματος θα γίνονται στο χώρο ΡΟΜΕΟ του Δήμου Ηράκλειας και θα αρχίσουν στις 12 Απριλίου 2022, ώρα 15:00μ.μ.Για εγγραφές και άλλες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2325022288Οι Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ο ΔιευθυντήςΜπογδάνη ΧρυσούλαΒαφείδης Κων/νοςΤσίντζη Σοφία Τραγούδας ΔημήτριοςΜαχλιάνη Βασιλική

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top