Δήμος Σιντικής : Πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ

-1024x640-1.jpg

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, με τις παρακάτω ειδικότητες:

 ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, δύο (2) ΔΕ ηλεκτρολόγων, ενός ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή γαιών)  και δεκατριών (13) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα με σήμανση  10-06-2021 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας (για όποιον τη χρειάζεται) πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ και να την στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού.

 Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 16/04/2022 και λήγει στις 26/04/2022 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top