Δημήτρης Χύτας : Η ανικανότητα της πολιτείας αιτία απώλειας ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων

-χυτας-701x351-1.jpg

Με ανοιχτή του επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νιγρίτας Δημήτρης Χύτας εξαπολύει τα βέλη του κατά της πολιτείας καθώς όπως αναφέρει <<την απογοήτευσή μας απέναντι στην ελληνική πολιτεία που φαίνεται ανίκανη να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα και πόρους για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και περιορίζεται σε αναχρονιστικές πολιτικάντικες εξαγγελίες, μοιράζοντας από το ΠΔΕ ‘καθρεφτάκια στους ιθαγενείς’. Ειλικρινά, λυπούμαστε»

 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Ο φορέας μας Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας υπέβαλε προς έγκριση στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020, πλήρη φάκελο πρότασης η οποία αξιολογήθηκε λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των προτάσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά στο συγκεκριμένο μέτρο και έλαβε απόφαση έγκρισης (Αρ. Πρωτ.: 4686/2/7/2019) για την υλοποίηση της πράξης με δικαιούχο την Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης που αποτελείται από 2 υποέργα ανέρχεται σε 6.467.461,02 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
Έκτοτε και ενώ πλησιάζουν τρία χρόνια από την έκδοση της απόφασης ένταξης, η οποία έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 31/12/2023, το έργο δεν έχει καν συμβασιοποιηθεί. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ως φυσικός αποδέκτης της ωφέλειας που θα προκύψει από την υλοποίηση της πράξης, το έργο μέχρι σήμερα παραμένει κολλημένο στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας και της έλλειψης πολιτικής βούλησης των διοικούντων.
Ένα έργο που θα συνέβαλε τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής και στη μείωση του κόστους καλλιέργειας για εκατοντάδες αγρότες του σερραϊκού κάμπου, το οποίο είναι απολύτως ώριμο ,εγκεκριμένο και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, παραμένει ανεκτέλεστο κοντά τρία χρόνια τώρα.
Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, πληθωρισμού, ακρίβειας, πανδημίας , ενεργειακής κρίσης και φτώχειας, που εξαγγέλλονται συνεχώς μέτρα για την συγκράτηση των τιμών στην ενέργεια, η πολιτεία δεν μπορεί να υλοποιήσει ένα έργο το οποίο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν συνιστά δημοσιονομικό κόστος, αφού είναι 100% συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε.. Αν η πολιτεία και οι υπηρεσίες της δεν μπορούν να υλοποιήσουν μια τέτοια δράση και αφήνουν τους κοινοτικούς πόρους να λιμνάζουν, αδιαφορώντας επί της ουσίας για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ανακούφιση των καλλιεργητών και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας σε συνθήκες μάλιστα επαπειλούμενης επισιτιστικής κρίσης που μπορεί να επιφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις, τότε τι νόημα έχουν οι εξαγγελίες περί στήριξης του Έλληνα πολίτη σε αυτές τις δύσκολες εποχές.
Ακολουθήσαμε όλα τα βήματα που υπαγορεύει ο σύγχρονος τρόπος διεκδίκησης πόρων από τους αρμόδιους φορείς και της Ε.Ε., άλλωστε αυτό είναι και το νέο δόγμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της πάταξης της γραφειοκρατίας που ευαγγελίζεται και αυτή η κυβέρνηση, όπως κάνουν όλες διαχρονικά. Εκπονήσαμε και καταθέσαμε ώριμες μελέτες επωμιζόμενοι το μελετητικό κόστος και τα έξοδα σύνταξης φακέλου, γιατί η επιδίωξή μας είναι να είμαστε ένας σύγχρονος φορέας κοινής ωφέλειας, που δεν χρησιμοποιεί απαρχαιωμένες στρεβλές νοοτροπίες, παρακαλώντας και ζητώντας ως ελεημοσύνη χρηματοδότηση από πολιτευτάδες και πολιτικούς που παραμένουν σε παλιές πρακτικές μοιράζοντας κονδύλια ως τοπικοί κομματάρχες. Θέλουμε και είμαστε ένας σύγχρονος οργανισμός πλήρως εναρμονισμένος με τις ανάγκες και τις προκλήσεις των καιρών. Για αυτή μας τη συνέπεια και την προσπάθεια, ανταμειφθήκαμε με την αδιαφορία και την ξύλινη γλώσσα της πολιτικής γραφειοκρατίας.
Εκφράζω την ανησυχία και την αγανάκτηση τη δική μου ως προέδρου του Τ.Ο.Ε.Β Νιγρίτας και των εκατοντάδων μελών του φορέα που εκπροσωπώ, καθώς επίσης και την απογοήτευσή μας απέναντι στην ελληνική πολιτεία που φαίνεται ανίκανη να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα και πόρους για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και περιορίζεται σε αναχρονιστικές πολιτικάντικες εξαγγελίες, μοιράζοντας από το ΠΔΕ ‘καθρεφτάκια στους ιθαγενείς’. Ειλικρινά, λυπούμαστε».

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top