Δήμος Νέας Ζίχνης : Διαγωνισμός για το έργο βελτίωση οδοποιίας

agrotiki-odopoiia-1024x480-1.jpg

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή  

 

4_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ_ΟΔΟΠ_.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_-_ΑΔΑΜ.pdf

6_ΕΣΥ_copy_copy.pdf

ΣΧΕΔΙΟ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_ΚΑΙ_ΥΓΕΙΑΣ__copy_copy_copy.pdf

ΦΑΥ.pdf

5_ΓΕΝΙΚΗ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_copy_copy.pdf

2_GIA_PDF_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_.pdf

2_GIA_PDF_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_.pdf

3_ETEP____copy_copy.pdf

espd-request-v2.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_-_ΑΔΑΜ_copy_copy_copy.pdf

1_Τεχνική_περιγραφή_copy.pdf

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top