Δήμος Σιντικής : 600.000 ευρώ από το υπουργείο υποδομών για έργα οδοποιίας

-5.jpg

Την έγκριση δέσμευσης ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ ( 600.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και διάθεσης ισόποσης πίστωσης με μεταβίβασής της στο Δήμο Σιντικής Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ενδοδημοτικής οδοποιίας Δήμου Σιντικής» υπογράφτηκε σήμερα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Σιντικής

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top