Δήμος Βισαλτιας : Το νέο δοικητικο συμβούλιο του Γερακινα Ας ( ονόματα )

image165301195.jpg

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας με
το διακριτικό τίτλο ΓΕΡΑΚΙΝΑ Τ.Δ. ΑΕ, έχει την ακόλουθη σύνθεση :
1.- κ.ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ,δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου ,
αναπληρούμενος από τον κ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ , επίσης δημοτικό σύμβουλο
της παράταξης του Δημάρχου.
2.- κ.ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου
αναπληρούμενος από τον κ.ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ επίσης δημοτικό σύμβουλο
της παράταξης του Δημάρχου.
3.- κ. ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου
αναπληρούμενος από τον κ.ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΘΩΜΑ επίσης δημοτικό σύμβουλο
της παράταξης του Δημάρχου, ( προερχόμενους από την παράταξη του Δημάρχου
καθώς κανείς δημοτικός σύμβουλος από την μειοψηφία δεν θέλησε να μετέχει στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας) .
4. κ.ΚΟΥΒΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών,
Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Επαρχίας Βισαλτίας αναπληρούμενο από τον κ.ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ επίσης εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας
Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Επαρχίας Βισαλτίας.
5.-κ.ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ δημότισσα Βισαλτίας, αναπληρούμενη από την κ.
ΔΕΡΕΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , επίσης δημότισσα Βισαλτίας .
6.- κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ δημότη Βισαλτίας , αναπληρούμενος από την
κ. ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ , επίσης δημότισσα Βισαλτίας.
7.- κ.ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ δημότη Βισαλτίας , αναπληρούμενος από
τον κ.ΓΚΟΥΤΑΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ , επίσης δημότη Βισαλτίας.
8.- κ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ δημότη Βισαλτίας , αναπληρούμενος από την κ.
ΚΟΥΝΤΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ , επίσης δημότισσα Βισαλτίας.
9.-κ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΗΛΙΑ δημότη Βισαλτίας, αναπληρούμενος από τον κ.
ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ , επίσης δημότη Βισαλτίας.
Β)Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για δύο (2) χρόνια από την ημέρα
λήψης της απόφασης ήτοι από : 13.04.2022 έως 13.04.2024.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top