ΔΑΟΚ Σερρών : Οδηγίες για τους ψεκασμούς στις αμυγδαλιές

-άνοιξη.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ανακοινώνει προς τους αμυγδαλοπαραγωγούς της ΠΕ Σερρών ότι

ξεκίνησε η πτήση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στις πρώιμες περιοχές του νομού. Η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητά του διαρκεί περίπου 20-25 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το ευρύτομο θεωρείται από τους σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μή έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημιά στους αμυγδαλοπαραγωγούς. Σύμφωνα με τις συλλήψεις συνιστάται να ξεκινήσουν άμεσα οι ψεκασμοί στις πρώιμες περιοχές και τις επόμενες μέρες στις υπόλοιπες περιοχές του νομού με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας οπότε παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ενήλικων εντόμων και να επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κάθε σκευάσματος,  μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. Οι παραγωγοί δεν πρέπει να ψεκάζουν τις ημέρες με συννεφιά γιατί δεν υπάρχει σημαντική δραστηριότητα του εντόμου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία Texas που θεωρείται ότι είναι ευαίσθητη στην προσβολή από το συγκεκριμένο έντομο και μπορεί να προκαλέσει πρόωση καρπόπτωση.

Η εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από τους κατόχους πιστοποιητικού γνώσης της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων τηρώντας πιστά τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με την ετικέτα.Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top