Δήμος Σιντικής : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ

.jpg

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη:

– ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (101),

– δύο (2) ΔΕ ηλεκτρολόγων (102) ,

– ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή γαιών) (103)  και

– δεκατριών (13) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (104).

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 101 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 101  πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 101πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 102 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 103 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 103  πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 104 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 104  πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 104  πατήστε εδώ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο  06/05/2022 μέχρι 16/05/2022.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top