Δήμος Ηράκλειας : Εκδηλώσεις ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του έργου «HealthNET»

dimos_irakleias.jpg

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δύο Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης (Δράση 2.1.5) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Primary Healthcare Network” και το ακρωνύμιο “HealthNET” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.

Οι δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά για λόγους προστασίας από τον Covid-19, διοργανώθηκαν από τον Δήμο Ηράκλειας, ο οποίος αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 στις 18:00, ενώ το κοινό είχε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει ζωντανά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου και του Αναδόχου του έργου, ο Επιστημονικός Επικεφαλής – Ιατρός του οχήματος του “HealthNET”, καθώς και διακεκριμένοι καλεσμένοι και εισηγητές. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν οι νέες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης του Δήμου, ενώ οι καλεσμένοι εισηγητές ανέπτυξαν θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας.

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στις σελίδες του Δήμου Ηράκλειας στο Facebook και στο YouTube.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top