Π.Ε Σερρών : Επίτευξη στόχων τοπικού προγράμματος LEADER CLLD

280757040_2055471241292076_748785896711038162_n.jpg

Επίτευξη του στόχου ένταξης καινοτομικών έργων και δράσεων δικτύωσης στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD Νομού ΣερρώνΜε ιδιαίτερη χαρά λάβαμε το με αριθ. πρωτ. 605/06/06/2022 έγγραφο της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε, ότι αξιολογήθηκε θετικά το αίτημα της ομάδας τοπικής δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, για τη διαπίστωση επίτευξης του στόχου ένταξης καινοτομικών έργων και δράσεων δικτύωσης στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματοςLEADER. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των τοπικών προγραμμάτων LEADER CLLD, προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού του υπομέτρου 19.4 που αφορά στις δαπάνες λειτουργίας των ομάδων τοπικής δράσης για τη διαχείριση των τοπικών προγραμμάτων από 20% σε 25% σε περίπτωση που σε ένα τοπικό πρόγραμμα εντάσσονται καινοτομικά έργα και δράσεις δικτύωσης που ως ποσοστό ξεπερνούν το 10% επί του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου διαπιστώνεται ότι η ομάδα τοπικής δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD των Σερρών έχει εντάξει έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της δικτύωσης σε ποσοστό που φτάνει στο 17,62% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Η επίτευξη αυτού του στόχου πέραν της ιδιαίτερης συμβολής του προγράμματος στην τοπική οικονομία, συνεπάγεται και αύξηση του ποσοστού του υπομέτρου 19.4 από 20% σε 25% για την ομάδα τοπικής δράσης(ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι συμβάλλουν τόσο στην καλύτερη βιωσιμότητα της ΟΤΔ, όσο και στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του τοπικού προγράμματος. Το συγκεκριμένο επίτευγμα μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς λίγες ανά τη χώρα ΟΤΔ το έχουν κατορθώσει. Ο Πρόεδρος και επικεφαλής του προγράμματος LEADER κ.Παναγιώτης Σπυρόπουλος δήλωσε, ότι αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανος για την συγκεκριμένη διάκριση και ως εκ τούτου, ευχαριστεί τα μέλη της διοίκησης και τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, για τη διαρκή και με ιδιαίτερη προσήλωση υποστήριξη της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER. Επιπρόσθετα, συγχαίρει τους επιχειρηματίες – επενδυτές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ξενοδόχους, εμπόρους, βιοτέχνες κλπ, που εμπιστεύθηκαν το τοπικό πρόγραμμα και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών και όχι μόνο επένδυσαν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αλλά ανέλαβαν το ρίσκο να επενδύσουν σε καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες και προτάσεις. Ο Πρόεδρος του LEADER κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του δεδομένου ότι η διάκριση αυτή επετεύχθη σε μια περίοδο κατά την οποία προετοιμάζονται και σχεδιάζονται χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Δεσμεύθηκε δε, ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέγιστο των χρηματοδοτικών πόρων για το Νομό Σερρών και ότι θα είναι συμπαραστάτης και αρωγός σε κάθε αξιόλογη ιδέα και επιχειρηματική προσπάθεια. Ο Πρόεδρος του Leader Παναγιώτης Σπυρόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Σερρών

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top