Δήμος Ηράκλειας : Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας των εταίρων του έργου “HealthNET”,

-λήψηςσγσδφγδ.png

Ο Δήμος Ηράκλειας, Επικεφαλής Εταίρος του έργου με τον τίτλο: “Primary Healthcare Network” και το ακρωνύμιο “HealthNET”, διοργανώνει μία Συνάντηση μεταξύ των Εταίρων του Έργου με σκοπό την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 στις 12:00. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό του Covid-19.Το έργο «HealthNET» υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που συμμετέχουν.Στη συνάντηση θα συμμετέχουν, εκτός από εκπροσώπους του Επικεφαλής Εταίρου, οι εκπρόσωποι και των υπόλοιπων Εταίρων, ήτοι του Εταίρου 2: Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ελλάδα), του Εταίρου 3: Δήμος Novo Selo (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) και του Εταίρου 4: Phoenix Novo Selo Σύλλογος Νέων (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).Τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν είναι η ανάπτυξη συνεργασίας για τη βελτίωση και εισαγωγή καινοτόμων συστημάτων στον τομέα της υγείας καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, προς δέσμευση των ανωτέρω από όλους τους Εταίρους, θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top