ΠΕ Σερρών : Σύμβαση με θέμα – Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού

281173515_2060009034171630_6967530358192221052_n.jpg

Σύμβαση με θέμα «Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού και κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στην θέση γέφυρας Ν. Σκοπού- Βαλτοτοπίου», υπεγράφη την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, στο Διοικητήριο. Σύμφωνα με την σύμβαση, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, θα γίνουν εργασίες κατασκευής νέου τεχνικού, προς αντικατάσταση του παλιού, το οποίο λόγω της μικρής διατομής του είναι ανεπαρκές για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων της τεχνητής τάφρου. Η τεχνητή τάφρος κατασκευάστηκε εντός των ορίων του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη με σκοπό την παροχέτευση των υδάτων συμπλέγματος μικρών χειμάρρων σε χαμηλότερο σημείο, το οποίο βρίσκεται 310 μέτρα κατάντι της γέφυρας Ν.Σκοπού – Βαλτοτοπίου, ανεμπόδιστα στο χείμαρρο Αγίου Ιωάννη. Απώτερος στόχος είναι η καλύτερη αποστράγγιση των υδάτων και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή δυτικά του οικισμού Ν. Σκοπού.Παράλληλα θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα εκατέρωθεν του τεχνικού και θα τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων.Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών και αποκατάστασης της βαθιάς κοίτης του ρέματος Αγίου Ιωάννη, ένθεν και ένθεν της γέφυρας Ν.Σκοπού – Βαλτοτοπίου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top