Δήμος Αμφίπολης : Έγκριση δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων και αναβάθμιση χώρων

282632680_5126610720761597_128063606324493072_n.jpg

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 209.948,50 €Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση αστικού (σκίαστρα , καθιστικά, καλαθάκια κ.α.) και αθλητικού εξοπλισμού (πολυόργανα άθλησης εξωτερικού χώρου, υπαίθρια όργανα γυμναστικής) εξοπλισμό γηπέδων, επιδαπέδια παιχνίδια, φυτεύσεις. Σκοπός είναι η περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση τριών χώρων του Δήμου Αμφίπολης και η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων άθλησης και αναψυχής για την άσκηση–ενασχόληση κατοίκων και επισκεπτών διαφόρων ηλικιών και ποικίλων ενδιαφερόντων στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αμφίπολης και συγκεκριμένα: Δ.Ε Αμφίπολης (Αμφίπολη) Δ.Ε Αμφίπολης (Παλαιοκώμη- αύλειος χώρος του σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού και Γυμνασίου Δ.Ε Ροδολίβους (Ροδολίβος) Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και με ιδία συμμετοχή του Δήμου Αμφίπολης. __________________________________________________________________________________________________”ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ”ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 388.200,00 €Στα πλαίσια της με αριθ. ΧΙΙ Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 78944/27-10-2021 του ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στην οποία ο Δήμος Αμφίπολης υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με τα δεδομένα της παραπάνω πρόσκλησης και με τον τίτλο του θέματος.Η πίστωση προέρχεται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. (Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς–Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top