ΔΑΟΚ Σερρών : Οδηγίες για την φροντίδα των χαλαζόπληκτων βαμβακιών

.jpg

Ύστερα από τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν πρόσφατα οι χαλαζοπτώσεις, από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, δίνονται οι παρακάτω οδηγίες προς τους βαμβακοπαραγωγούς για την αντιμετώπιση της κατάστασης στα χαλαζόπληκτα βαμβάκια:« Όταν η χαλαζόπτωση συμβαίνει σε πολύ μικρά βαμβακόφυτα, η πιο άμεση ζημιά είναι η εκδήλωση σηψιρριζιών. Καθώς συμπιέζεται – ψύχεται το έδαφος και χάνεται το φύλλωμα των φυτών, ευνοείται το σάπισμα των ριζών τους. Ευτυχώς έχουμε, σε ένα βαθμό, ξεφύγει αυτόν τον κίνδυνο – τα φυτά έχουν «ξεπεταχτεί» και οι θερμοκρασίες είναι ψηλές.Στα χωράφια που επλήγησαν πρέπει να γίνουν το συντομότερο οι εξής επεμβάσεις:1. Σκαλιστήρι, μόλις τα χωράφια στεγνώσουν και επιτρέψουν την κυκλοφορία των τρακτέρ. Η επέμβαση αυτή είναι πολύ σημαντική για να διασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία του ριζικού συστήματος. Το σκάλισμα πρέπει να είναι ρηχό, όχι βαθύ που θα βγάλει υγρές λωρίδες και θα ζημιώσει την δομή του εδάφους. Μας ενδιαφέρει να σπάσει η κρούστα και να «πάρει αέρα» το έδαφος. 2. Ένας ψεκασμός με αυξίνες (ριζοβολίας, καρποφορίας), μαζί με διαφυλλικά λιπάσματα. Ο ψεκασμός αυτός γίνεται το συντομότερο σε χωράφια που χτυπήθηκαν λιγότερο και διατηρούν ικανοποιητικό φύλλωμα ή ύστερα από λίγες μέρες, μόλις αρχίσουν να φαίνονται τα καινούργια φύλλα, σε χωράφια που χτυπήθηκαν πολύ έντονα και έχουν αποφυλλωθεί. Συνεκτιμώντας το κόστος, την εποχή της χαλαζόπτωσης, την πυκνότητα των διασωθέντων φυτών και τις πιθανότητες ανάκαμψής τους, εξετάζουμε, με πολλή προσοχή, την περίπτωση της επανασποράς.Μία σημαντική επίπτωση της χαλαζόπτωσης είναι η οψίμηση της καλλιέργειας. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι οι καλλιεργητικοί χειρισμοί, στη διάρκεια του καλοκαιριού, πρέπει να είναι τέτοιοι που θα βοηθούν την πρωιμότητα της καλλιέργειας (αποφυγή αζωτούχων επιφανειακών λιπάνσεων, συντηρητικό πότισμα, εφαρμογή ανασχετικών όπου χρειάζεται κ.λ.π.). Ο παραγωγός, τις περισσότερες φορές, επιδιώκει με ποτίσματα και υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις, την αναπλήρωση του χαμένου φυλλώματος – επιθυμώντας να έχει φυτά με όγκο, παρόμοια με αυτά που δεν έχουν χτυπηθεί. Έτσι, όμως, το μόνο που «πετυχαίνει», είναι να κάνει ακόμα μεγαλύτερη την οψίμηση και μικρότερη την αναμενόμενη παραγωγή. Η σωστή αντιμετώπιση είναι να γίνουν οι απαιτούμενοι χειρισμοί, ώστε να προλάβουν να συγκομίσουν αυτή, την χαμηλότερη παραγωγή. Στα χαλαζόπληκτα χωράφια, λόγω των αναβλαστήσεων, δημιουργείται έντονη τρυφερότητα των φυτειών, η οποία αυξάνει τις πιθανότητες προσβολής από το πράσινο σκουλήκι. Ένας χειρισμός «ψησίματος» των φυτών για λόγους πρωίμησης, όπως προαναφέρθηκε, μειώνει και τις πιθανότητες προσβολής από το σκουλήκι».

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top