Δήμος Ηράκλειας : Διακήρυξη απόληψης δασικών προϊόντων Ο.Τ. 101 Κοιν. Κοίμησης

.jpg

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία:

α) το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτόμηση ενενήντα εννέα (99) ατόμων λεύκης  που φύονται στο Ο.Τ. 101, οικόπεδο 855 της  Κ. Κοίμησης.

Η υλοτόμηση των λευκών θα γίνει με ευθύνη, προσωπικό και μέσα του αναδόχου.

Τα αναλυτικά στοιχεία των προς υλοτομία δένδρων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/αΚοινότηταΤοποθεσίαΔασοπονικό είδοςΑριθμός ατόμωνΕκτιμώμενος όγκος (κ.μ.)
1ΚοίμησηςΟ.Τ. 101, οικόπεδο 855Λεύκη99185

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο και όχι για μέρος των προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτόμηση.

Η διαδικασία θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:

16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης στις 11.00π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης στις 11.00π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στο τηλέφωνο 2325 3 50133.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Περίληψη διακήρυξης

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top