Κώστας Καραμανλής : Βασικοί άξονες του υπό κατάθεση νομοσχεδίου των αστικών και υπεραστικών οδικών μεταφορών

.jpg

Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γ.Οικονόμου για την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου


 Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, παρουσίασε νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές οδικές μεταφορές επιβατών.
Το νομοσχέδιο ενοποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, διορθώνει τα κακώς κείμενα που έχουν διαπιστωθεί, και προβλέπει διαδικασίες για τις διαγωνιστικές διαδικασίες, που αφορούν στις δημόσιες τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών (με εξαίρεση τις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης). Διαγωνιστικές διαδικασίες, για τις οποίες υιοθετείται συγκεκριμένη μεθοδολογία, με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας.
Στόχο του νομοσχεδίου, το οποίο συμβαδίζει πλήρως με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2017-2037, αποτελεί η περιφερειακή ανάπτυξη, η κάλυψη της ανάγκης μετακινήσεων επιβατών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και η διασύνδεση των υπεραστικών και αστικών γραμμών με τα υπόλοιπα δίκτυα μεταφορών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς.
Τέλος, καταργεί τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών που είχε μεν ιδρυθεί με νόμο του 2013, αλλά ουδέποτε συγκροτήθηκε και λειτούργησε. Οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται πρωτίστως στις Περιφέρειες της χώρας και δευτερευόντως στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top