Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής

.jpg

Η 10η τακτική, δια ζώσης  συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Σερρών  θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων,  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1ο ΘΕΜΑ:« Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ΄αριθμ. 924 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα, από υφιστάμενη αγροτική οδό για τη λειτουργία συνεργείου-εμπόριο αυτοκινήτων ».


2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 6654 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών, από υφιστάμενη αγροτική οδό  για τη λειτουργία πριστηρίου ξυλείας ιδιοκτησίας Βασιλακόπουλου Σταύρου».


3ο ΘΕΜΑ: « Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθμ. 2514Β-2515Β-2517-2537-2519 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Σερρών, από υφιστάμενη αγροτική οδό  για τη λειτουργία της επιχείρησης «Βλαδίκας ΑΒΕΕ» – Οινοποιείο – Αποσταγματοποιείο – Ποτοποιείο».


4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) για τη λειτουργία της επιχείρησης «Ποτοποιΐα Αλεξανδρίδη Ο.Ε.».


5ο ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 114/2021 Απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με θέμα : “Βεβαίωση πολεοδομικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων σε ιδιοκτησίες εντός του Κεντρικού Πάρκου Σερρών και έγκριση υποβολής αιτήματος για τη χρηματοδότηση του Δήμου Σερρών από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση των αναφερόμενων ιδιοκτησιών.” ως προς το ύψος της αποζημίωσης μετά την αναπροσαρμογή των τιμών αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΦΕΚ 2375/Β΄/2021)».  

 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top