Δήμος Σερρών : Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

.jpg

Συνεδριάζει την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ωρα 19:00  στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικο συμβούλιο Σερρών , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:   Ορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου σε νομική υπόθεση έναντι των εταιρειών «ENERGA» και «HELLAS POWΕR». 

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ 2ο:   Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. του Δήμου Σερρών.

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ..

ΘΕΜΑ 3ο:   Αντικατάσταση και ορισμός νέου τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας  Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών – Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.». 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 4ο:      Ορισμός μελών για την συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 66 παρ. 4 του ν. 4849/2021 για τη διαδικασίας βελτίωσης και χορήγησης θέσεων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ. 

ΘΕΜΑ 5ο:      Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ. 

ΘΕΜΑ 6ο:      Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Θερινού Δημοτικού Αμφιθεάτρου του Δήμου Σερρών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), ύστερα από την υπ΄  αρ. 58/2022 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

                        Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κα  Παλάζη Τσοχατζίδη Χρυσάνθη.  

ΘΕΜΑ 7ο:      Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού σχολείου Βαμβακούσας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ 8ο:      Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ρωμανού.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ 9ο:      Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κωνσταντινάτου  στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών  Ιωάννης Θεολόγος» και στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινάτου. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ 10ο:     Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κουμαριάς στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση παράτασης μίσθωσης  του υπ’ αρ. 22 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση όρων χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη και επικύρωση της απόφασης της επιτροπής χορήγησης υποτροφίας περί καθορισμού του ποσού της.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο:    Περί παραμονής ή μη τάφου στα Α΄ Κοιμητήρια που δόθηκε τιμής ένεκεν για την ταφή δημότη μας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταίρης Γ.

ΘΕΜΑ 14ο:    Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2,90 τ.μ. & 2,90 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ.κ. Βέρου Ιωάννη και Βέρου Αικατερίνης.     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 15ο:    Έγκριση 16μηνης παράτασης της πράξης: «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North  Macedonia cross-border area – “ZEFFIROS”), στο πλαίσιο του Προγράμματος  Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020». 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ 16ο:     Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 4333 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.                   

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 17ο:     Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 2740 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.                   

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 18ο:     Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 6654 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.                   

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 19ο:     Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ΄ αριθμ. 2514Β-2515Β-2517-2537-2519 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Σερρών.                   

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ

ΘΕΜΑ 20ο:     Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 924 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα.                 

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 21ο:     Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) για τη λειτουργία της επιχείρησης «Ποτοποιΐα Αλεξανδρίδη Ο.Ε.».                                    

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 22ο:     Παραχώρηση θέσεων στάσης στο ξενοδοχείο “ΕΛΠΙΔΑ”, στην οδό Μεραρχίας 66.                     

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 23ο:    Περί έκδοσης ή μη άδειας υλοτόμησης ζώντων  ιστάμενων δένδρων για την διάνοιξη αγροτικής οδού διανομής.    

                        Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος  κ. Τουρτούρας Ιωαν.

ΘΕΜΑ 24ο:    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ 25ο:    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ 26ο:Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 27ο:    Έγκριση χορήγησης αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top