Δήμος Ηράκλειας : Ανακοίνωση σχετικά με ανανεώσεις αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

.jpg

Κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021 (Α΄207), με τον οποίο ρυθμίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2γ του αρ.66 «Μεταβατικές Διατάξεις»: «γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.»

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι ανωτέρω κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες ανανέωσης ως την 31-07-2022.

Έγγραφο τμήματος εμπορίου και ανωνύμων ειταιρειών Π.Ε. Σερρών

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top