Δήμος Βισαλτίας : Ως τις 31 Ιουλίου 2022 η προθεσμία ανανέωσης αδειών πωλητών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου

-Νιγριτας_κορωνοϊος-1024x472-1.jpg

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/05-11-2021) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (ήτοι 01/02/2022) δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος (ήτοι έως 31/07/2022), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά».

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Εμπορίου και Ανώνυμων Εταιριών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών και στο τηλέφωνο 2321 350 381 (κα Β. Αδαμίδου).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top