Δήμος Αμφιπολης : Ψήφισμα στήριξης των αιτημάτων των εργαζομένων ΙΔΟΧ COVID 19

rodolivos-dimarxeio-300x146-1.jpg

Το δημοτικό συμβούλιο Αμφίπολης έκανε δεκτό το αίτημα του  Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν.Σερρών  με το οποίο ζητήθηκε  η έκδοση ψηφίσματος στήριξης προς τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ COVID 19 του Δήμου  και το οποίο έχει ως εξής


ΨΗΦΙΣΜΑ
1. Εκφράζει τη στήριξή του και την αλληλεγγύη στο αίτημα των εργαζομένων του Δήμου με συμβάσεις ΙΔΟΧ covid 19 με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
2. Δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στο δίκαιο και εύλογο αγώνα των συμβασιούχων
εργαζομένων θεωρώντας δικαιοπολιτικά και κοινωνικά άδικο η δημόσια διοίκηση να στελεχώνεται από εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.
3. Αποδέχεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι καλύπτουν ανάγκες οι οποίες δεν θα παύσουν να υφίστανται και μετά τη λήξη των συμβάσεων εργασίας τους, ενώ ασκούν τα καθήκοντά τους με ζήλο, εργατικότητα και αυταπάρνηση.
4. Επισημαίνεται, τονίζει ότι η επιτυχής άσκηση των καθηκόντων των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ covid 19 συνοδεύεται από την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Αμφίπολης και των υπηρεσιών του.
5. Εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η εργασία των εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αμφίπολης.
6. Τέλος θεωρεί δεδομένο ότι από ετών δε διαφαίνεται στον ορίζοντα οριστική και μόνιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα όλων των συμβασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οπότε μόνη λύση παραμένει η προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι παρέχει την αμέριστη συμπαράσταση του στο αγώνα των εργαζομένων.
Κατά ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γάλλος Γεώργιος με την παρατήρηση: «Ψηφίζει «ΝΑΙ» να
προκηρυχθούν οι θέσεις γιατί είναι πάγιες ανάγκες και να μοριοδοτηθούν τα άτομα»
Κατά ψήφισε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χαμαϊλίδης Αντώνιος

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top