Δήμος Ηράκλειας : Ανακοίνωση για συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις και στα θρησκευτικά πανηγύρια

.jpg

Για την συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις Ηράκλειας και Σκοτούσσας καθώς και στα θρησκευτικά πανηγύρια των Κοινοτήτων του Δήμου Ηράκλειας θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους αιτήσεις/δηλώσεις συμμετοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν επίσης να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Δήμος Ηράκλειας- Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πλατεία Μπακογιάννη 2, T.K 62400 – Ηράκλεια ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agrot@dimosiraklias.gr.

H αίτηση θα γίνεται σε έντυπο της Υπηρεσίας το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosiraklias.gr) .

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  (word)  –  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  (pdf)

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top