Π.Ε Σερρών : Διπλή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου

.jpg

Δυο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και οι δυο με τηλεδιάσκεψη.

Πρώτη θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση, με θέμα την “Έκθεση πεπραγμένων Α’ εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση των μελών της, στο πλαίσιο της λογοδοσίας δια μέσου της Προέδρου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο”. Εισηγήτρια θα είναι η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 11.00’ το πρωί.

Θα ακολουθήσει στις 12.00’ το μεσημέρι η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (12η συνεδρίαση έτους 2022), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 10ης/27-6-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής : Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

-ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

-ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

-ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

-ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση για την απόσυρση των υπ΄ αριθμ. ΚΗΟ 8776, KHO 8771, ΚΥ 6040, ΚΥ 6053 και ΚΗΟ 8615 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

-ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση για την απόσυρση του υπ΄ αριθμ. ΚΗΟ 8951 υπηρεσιακού οχήματος της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

-ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας στις γνωμοδοτικές επιτροπές Γ΄Λ/Τ/ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα για το έτος 2023.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top