ΔΑΟΚ Σερρών : Οδηγίες για την αντιμετώπιση της 2η γενιάς του πράσινου σκουληκιού (Αυγούστου) στο βαμβάκι.

.jpg

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Σερρών απευθύνει, όπως κάθε χρόνο αυτές τις μέρες, τις σημαντικές οδηγίες του για την αντιμετώπιση της 2η γενιάς του πράσινου σκουληκιού (Αυγούστου) στο  βαμβάκι.

Επικοινωνήσαμε με τον προϊστάμενο του Τμήματος Νικόλαο Ρόιδο, ο οποίος μας δήλωσε:

Επί πολλά χρόνια έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς μας στη σωστή φυτοπροστασία του Βαμβακιού. Καταφέραμε να κατανοήσουν την τεράστια σημασία των ωφελίμων εντόνων και να αποφεύγουν τους άσκοπους ψεκασμούς.

Μία καλλιέργεια που δεχόταν σε παλιότερες εποχές οκτώ- δέκα ψεκασμούς το χρόνο, μέσα από την εκπαίδευση των παραγωγών, έφθασε να ψεκάζεται μία ή καμία φορά. Και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό και από την άποψη του κόστους παραγωγής και από την άποψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Το πολύπλοκο μάθημα της προστασίας του Βαμβακιού το απλοποιήσαμε στην εξής σύσταση:

Αποφεύγουμε τους ψεκασμούς από την σπορά έως τα τέλη Ιουλίου, «γεμίζουμε» έτσι με ωφέλιμα έντομα τα χωράφια μας, τα οποία  βοηθούν σημαντικότατα στην αντιμετώπιση της επικίνδυνης δεύτερης γενιάς του πράσινου σκουληκιού τον Αύγουστο, που αποτελεί και τον ουσιαστικό εχθρό της βαμβακοκαλλιέργειας στο νομό μας.

Τώρα βρισκόμαστε στην κρίσιμη φάση  πριν την δεύτερη γενιά. Πρέπει να επικρατήσει η απαραίτητη ψυχραιμία  και να αποφευχθούν οι επιζήμιοι «προληπτικοί» ψεκασμοί. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο βασικός στόχος, πέραν των οδηγιών μας που μοιράζονται σε όλα τα βαμβακοπαραγωγικά χωριά, οργανώνουμε αυτή την περίοδο βραδινές ενημερωτικές συναντήσεις στα κεντρικά χωριά της βαμβακοκαλλιέργειας.

Ψυχραιμία  και με το εμφανισθέν «μαύρο» σκουλήκι

Ο κ. Ρόιδος μας ανέφερε ότι αυτή την περίοδο της ενημέρωσης, στην παραπάνω κατεύθυνση της ψυχραιμίας, ήρθε να δημιουργήσει μία ανησυχία η εμφάνιση ενός σκουληκιού που σε περιοχές του Έβρου έκανε σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες.

Συνιστώ ψυχραιμία, παρακολούθηση της καλλιέργειας και σε καμία περίπτωση πανικό και προληπτικούς ψεκασμούς, οι οποίοι θα εξολοθρεύσουν τα ωφέλιμα έντονα και είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα με το πράσινο σκουλήκι στη συνέχεια. Η έγνοια των βαμβακοπαραγωγών εκεί πρέπει να είναι στραμμένη.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top