Διεύθυνση Δασών Σερρών: Τροποποίηση απόφασης -Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιερχομένου του

-γενικο-1024x643-1.jpg

Στην Πέμπτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 1245/29.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6) απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε.Δράμας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιερχομένου του» προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Σερρών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τυχόν αντιρρήσεων είναι η 31η Ιουλίου 2022 και ημέρα Κυριακή.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε: εδώ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top