ΠΕ Σερρών : Επεμβάσεις καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων

294076264_2112666292239237_6366796910049174647_n.jpg

Σύμβαση με θέμα «Επεμβάσεις καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων σε κρίσιμα τμήματά του» υπεγράφη την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας. Σύμφωνα με την σύμβαση, προϋπολογισμού 540.000 ευρώ προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού των τεχνικών (γέφυρες, κιβώτια, κ.α.) από εμπόδια (μπάζα, απορρίμματα κ.α.), απομάκρυνσης των φερτών υλικών από την κοίτη και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη. Οι εργασίες απομάκρυνσης των φερτών κρίνονται αναγκαίες λόγω της ύπαρξης πυκνής αυτοφυούς βλάστησης και πολλών υπολειμμάτων κλαδιών μέσα στην κοίτη του χειμάρρου, που συσσωρεύονται στα βάθρα των γεφυρών και στα υπόλοιπα τεχνικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φράγματα στην κοίτη, σε μεγάλες παροχές νερού και να υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων και κατάρρευσης των γεφυρών και των τεχνικών. Επιπλέον, στα τεχνικά του χειμάρρου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και μπαζών τα οποία θα απομακρυνθούν. Επίσης, τα αναχώματα του χείμαρρου παρουσιάζουν διαβρώσεις, υποχωρήσεις και απώλειες του υλικού τους, είτε από χρόνια φθορά είτε από επεμβάσεις κατοίκων της περιοχής για δημιουργία προσβάσεων προς τα παρακείμενα αγροτεμάχια και για τον λόγο αυτό θα γίνουν εργασίες ενίσχυσης και ανύψωσής τους, ώστε να ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Το μήκος επέμβασης είναι περίπου 1.800μ. και εκτείνεται από την παλαιά γέφυρα εντός του Δ.Δ. Νεοχωρίου (είναι το πέρας της προηγούμενης εργολαβίας) έως το ύψος του διερχόμενου από την κοίτη αγωγού TAP (περίπου 1.200μ. κατάντη της γέφυρας του ΟΣΕ στο Δ.Δ. Νεοχωρίου).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top