ΑΝΕΣΕΡ :Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας με εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ

-ΑΝΕΣΕΡ.png

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. σε συνεργασία με τον Δήμο Σιντικής και τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Σερρών υλοποιούν την πράξη «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας της περιοχής παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072611».

Η πράξη στοχεύει στην εμπέδωση κουλτούρας επιχειρηματικότητας σε ανέργους, κυρίως νέους, οι οποίοι θα αποκτήσουν εφόδια και δεξιότητες, ώστε να αναζητήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας μέσα από την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση.

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ουσιαστικά προσκαλεί τους ανέργους, που πληρούν τα κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση, ώστε να επιλεγούν 230 εξ αυτών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν 5 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και 20 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, καθώς και ένα πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών. Οι ωφελούμενοι άνεργοι από το Δήμο Σιντικής ανέρχονται σε 43!

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από την 1η Αυγούστου 2022 κι όσο πιο γρήγορα οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, τόσο πιο πιθανό είναι να επιλεγούν. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ μικτά.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε: εδώ

Για να δείτε οδηγίες για την αίτηση πατήστε: εδώ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top