Επιμελητήριο Σερρών : 37.200 ευρώ στην ΕΠΑΝΕΣΕΡ για την SEREXPO

SerExpo2022_Logo-1024x580-1.png

Το Επιμελητήριο Σερρών επιχορήγησε την ΕΠΑΝΕΣΕΡ με το χρηματικό ποσό των 30.000,00 συν ΦΠΑ( 7.200,00 ) = 37.200,00
Για την κάλυψη ανάγκης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ “SEREXPO 2022”

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top